Regulatorisk opdatering: Invesco’s tilgang til dekret (EO) 13959 fra den amerikanske præsident

USA Præsidentielt dekret 13959 - Militære virksomheder i ”Kommunistkina”

Det er Investo’s politik at overholde alle globale sanktioner til fulde, herunder, men ikke begrænset til, sanktioner pålagt af Amerikas Forenede Staters finansministeriums kontor for overvågning af udenlandske aktiver (”OFAC”), de Forenede Nationer (”FN”) og den Europæiske Union (”EU”).  Vi er opmærksomme på præsidentens dekret 13959 (”EO 13959”) vedrørende militære virksomheder i ”Kommunistkina” (”CCMCs”) og relaterede vejledninger udsendt OFAC i form af FAQ og mundtlig vejledning til sammenslutninger erhvervssammenslutninger.

Det er vores politik at overholde EO 13959 og OFAC-retningslinjerne især i forbindelse med restriktioner på handel med værdipapirer, som er blevet forbudt med dette præsentielle dekret, der trådte i kraft den 11. januar 2021 og den tilknyttede periode til afhændelse.

For amerikansk registrerede fonde og porteføljer samt andre amerikanske såkaldte commingled produkter, er det Inveso’s politik at forbyde køb af værdipapirer fra nogle af disse enheder, som på den oprindeligt sanktionerede liste under EO 13959 af 11. januar 2021 (med værdipapirer fra senere sanktionerede enheder, startende fra og efter den relevante fremtidige dato, som er gældende for CCMC papirer, som OFAC senere sætter på listen).

For fonde og porteføljer, der ikke er registreret i USA, og om hvilke man har konstateret, at de har tilstrækkelig US nexus (d.v.s. aktionærer, der er identificeret som amerikanske borgere), anvender vi en tilsvarende tilgang.

Vores tilgang til overholdelse af EO 13959 omfatter vores intention om at afhænde sådanne holdings i afhændelsesperioden 11. november 2021 (eller en anden fremtidig dato, OFAC måtte fastsætte).